XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku saules vijā

saulesvija
saulesvija
Jau otro vasaru saules vija XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Caur atslēgvārdiem: ROTĀT – ROTA – ROTAĻA ritējis dziesmu un deju cikls no iepriekšējiem svētkiem līdz šai vasarai,  lai bērni un jaunieši no visas Latvijas vienotos kulminācijai, atsperīgā solī un skanīgā dziesmā.

 

Dziesmā un dejā iekodēts tik liels spēks, ka pat šī laika izaicinājumi nespēj  apturēt koši krāsaino dziesmu un deju svētku saules riteni. Ritenis griežas arī Gulbenes novadā un pilsēta dzirkstī svētku līksmībā.

Rotāti tautas tērpos 22. jūlijā Stāķu pamatskolas tautas deju kolektīvs “Lievenītis” un koris sagaida Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku,  Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjus saules vijas pieturās.

Katrs dalībnieks saņem pozitīvas emocijas, piemiņas dāvanas un personisku pateicību par prieka radīšanu svētkos. Lai skanīgs un dejisks paldies mūsu kolektīvu vadītājām Maritai Mūrniecei, Zaigai Mangusai un dalībnieku vecākiem! Skatīt GALERIJU

Skolēnu līdzdalība šajā unikālajā pasākumā tika iemūžināta (skat galeriju) pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros Stāķu attīstības biedrības realizētajam projektam „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”, projekta nr. 2016/AL05/1/A019.22.01/10.

logo
logo