Skolēnu pašpārvalde

Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

2021./ 2022. mācību gadā

Vairis Boldāns - skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs. 

KOORDINĒ, DARA, lai realizētu labākās skolēnu, skolas darbinieku idejas.

Rihards RakickisGustavs Aišpurs, Kristiāns Markovs, Oskars Toms – vietnieki sporta jautājumos.

PATĪK vadīt sporta pasākumus skolā un  pagastā.

Nauris Bērziņš - vietnieks izglītības jautājumos.

VAR DAUDZ, ja saņemas.

Rebeka Priedīte, Santa Elza Ditmane -   sekretāres.

IESAISTĀS, jo vēlas apliecināt savu varēšanu.

Sanija Krēsliņa, Keita Borenkova – vietnieces kultūras un preses jautājumos.

IZDOMĀ  interesantus pasākumus, aktīvi iesaistās skolas un vietējā ciemata tirdziņos.

Viktors Sarmis Ditmanis, Rinalds Tomass Dreimanis, Uģis Mazmačs – vietnieki saimnieciskajos, kultūras  jautājumos.

VĒLAS ATBALSTĪT, VIENMĒR IZPALĪDZ!!!

Raivo Vaivods – patīk PIEVIENOTIES.