Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2021./2022. mācību gadā:

  

Diāna Šķēla – skolas direktore, 8. klases audzinātāja, sociālās zinības 7., 9. kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas un pasaules vēsture 6. – 9. kl., sociālās zinības 8. kl.;

Aiva Aleksandrova - 1. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības, 1.kl., dabaszinības 5. - 6.kl., ģeogrāfija 8. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Dace Auzāne - 2. klases audzinātāja, latviešu val., matemātika, vizuālā māksla, dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas 2. kl., sociālās zinības 4.kl.,  pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Inese Bodunova3. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sociālās zinības, ētika 3. kl., sociālās zinības 5., 6.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Marita Mūrniece - 4. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības un vēsture, mūzika 4. kl., mūzika 2. kl., angļu valoda 1. klasē, pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Aina Rubene5. klases audzinātāja, sports un veselība 1. – 9. kl.;

Ilze Putne6. klases audzinātāja, angļu valoda 2. – 9. kl.;

Sarmīte Sukure7. klases audzinātāja, matemātika 5. – 9. kl.;

Jolanta Kuprovska9. klases audzinātāja, teātra pulciņa skolotāja;

Maruta Blumberga – latviešu valoda, literatūra 7. – 9. kl.;

Helēna Kluce – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 1., 4., 5. – 9. kl., mājturība un tehnoloģijas 4 .kl., 5. – 9. kl., logopēds;

Megija Krista Strautmane – mūzika 1., 3., 5. - 9. kl.;

Mudīte Rubene – krievu valoda 4. – 9. kl.;

Edmunds Drīliņš - mājturība un tehnoloģijas 5. – 9. kl.;

Mihails Kosinovs - fizika 8. – 9.kl., inženierzinības 7. kl.;

Ingrīda Jasinska – ģeogrāfija 8., 9. kl., bioloģija 7. – 9. kl.;

Nataļja Baltace - ķīmija 8. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - informātika un datorika 4. - 8. kl.;

Inga Stonka - internāta skolotāja;

Inese Socka, Lāsma Štāle,  Renāte Kozāne – pedagoga palīgi;

Elija Tiltiņa - sociālais pedagogs, pedagoga palīgs;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas;

Reinis Felders – fitnesa treneris, sporta spēļu pulciņa vadītājs 1. – 4. kl.