Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2020./2021. mācību gadā:

  

Diāna Šķēla – skolas direktore, 7. klases audzinātāja, sociālās zinības 6.kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas un pasaules vēsture 6. – 9.kl., sociālās zinības 9. kl.;

Dace Auzāne - 1. klases audzinātāja, matemātika, vizuālā māksla, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas 1.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs;

Inese Bodunova – 2.klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sociālās zinības, ētika 2.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Marita Mūrniece - 3. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mūzika 3.kl., mūzika 1.,3.,5.,7.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Aiva Aleksandrova - 4. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības un vēsture, literatūra 4.kl., dabaszinības 5., 6.kl., ģeogrāfija 7.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Ilze Putne – 5. klases audzinātāja, angļu valoda 3. –9.kl.;

Sarmīte Sukure – 6. klases audzinātāja, matemātika 5. – 9.kl.;

Jolanta Kuprovska – 8. klases audzinātāja, teātra pulciņa skolotāja;

Maruta Blumberga – 9. klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 6. – 9. kl.;

Zinta Vēciņa – latviešu valoda, sociālās zinības 1.klasē, pedagoga palīgs

Aija Taranda - vizuālā māksla 1.- 3.kl., mājturība un tehnoloģijas 3.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs;

Vēsma Voiciša – latviešu valoda un literatūra un sociālās zinības 5.klasē, pedagoga palīgs

Aina Rubene –sports 1. – 9. kl.;

Helēna Kluce – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 5. – 9. kl., mājturība un tehnoloģijas 5. – 9.kl., logopēds;

Jana Krastiņa – mūzika 2., 4., 6., 8., 9. kl.;

Mudīte Rubene – angļu valoda 1., 2.klasē, krievu valoda 4., 6. – 9. kl.;

Andris Dzērve - mājturība un tehnoloģijas 5. – 9. kl.;

Juris Ločmelis - fizika 8. – 9.kl., sociālās zinības 7. - 8. kl., inženierzinības 7.kl.;

Ingrīda Jasinska –ģeogrāfija 8., 9. kl., bioloģija 7. – 9. kl.;

Nataļja Baltace - ķīmija 8. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - informātika un datorika 4. -7. kl.;

Inga Stonka - internāta skolotāja;

Inese Socka – pedagoga palīgs;

Renāte Kozāne – sociālais pedagogs;

Renārs Biezais – datorikas un robotikas pulciņš;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas