Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Renāte Kozāne

Logopēde Ligita Lapsa (pirmdienās, otrdienās)

Logopēde Daiga Kalinka (1-2x mēnesī, darba grafiku skat. Pasākumu plāns)

Izglītības psihologs Līga Amosova (1-2x mēnesī, darba grafiku skat. Pasākumu plāns)

Pedagoga palīgi Aija Taranda, Helēna Kluce, Inese Socka, Dace Auzāne