Projekts "Skola kā kopiena"
Skatuves runas konkurss
Erasmus projekta aktivitātes Stāķu pamatskolā
Iepazīstoties ar izglītības iespējām
Mācību mobilitāte Polijā
Mācību mobilitāte Spānijā
previous arrow
next arrow
Slider

Kā veicināt lasīšanas pratību

DSCN0364
DSCN0364
Lasīšana ir dāvana, kura vairo zinātkāri, atraisa emocijas, vispusīgu domāšanu. Kā šo dāvanu – lasīšanu pasniegt bērniem, lai tā sagādā prieku, pēc kuras tiekties vēl un vēl?

Skolēnu vasaras brīvdienu sākumā atbildes uz šo jautājumu meklēja Stāķu pamatskolas pedagoģiskās konferences “Lasītprasmes veicināšana” dalībnieki.

 

Viens no konferences mērķiem bija izvērtēt ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pirmā posma pasākumus lasītprasmes veicināšanā. Konferencē Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas logopēde, Lizuma vidusskolas, Stāķu pamatskolas, Stāķu Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi dalījās ar labās prakses pieredzi lasītprasmes attīstīšanā. Logopēde D. Kalinka demonstrēja praktiskās vārdu skaņošanas metodes, kā, piemēram, koka dators, burtu “mašīnītes”, skaņu paklājs. Lizuma vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā I. Dambe prezentēja ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” laikā apkopoto pieredzi padziļinātajā lasīšanā: dažādu grūtību pakāpju uzdevumi, lasīšanas veidi sākumskolā, lasītprasmes stratēģijas pamatskolā. Stāķu Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģes M. Birkule, M. Stepāne atklāja savus labās prakses piemērus veiksmīgai lasīt uzsākšanai. Stāķu pamatskolas sākumskolas skolotāja A. Aleksandrova un direktores vietniece izglītības jomā E. Obrumāne prezentēja ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākumus lasītprasmes veicināšanā, to nozīmi bērnu individuālās izaugsmes dinamikā. Sākumskolas skolēnu darbošanās jauno lasītāju pulciņā, tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem klātienē, animācijas filmiņu radīšanas process, logopēdes L. Lapsas sadarbība ar jaunāko klašu skolēniem veicinājusi skolēnu sociālo un valodu kompetenci. Konferences gaitā tās dalībniekiem bija iespēja plašāk iepazīt logopēdes projekta laikā izstrādāto mācību uzskati lasīšanas traucējumu mazināšanai. Latviešu valodas skolotāja M. Blumberga un bibliotekāre H. Kluce iepazīstināja ar pieredzi bibliotēkas un pedagogu sadarbībā, veidojot bērnu lasīt motivēšanas programmu. Konferenci caurvija diskusijas, radošie uzdevumi. Tās laikā dalībnieki pārliecinājās, ka lasīšana ir viena no būtiskākajām pratībām bērna pozitīvai izaugsmes dinamikai, tāpēc jāmeklē arvien jaunus metodiskos paņēmienus individuālo kompetenču attīstīšanā.

Stāķu pamatskolas direktore D. Šķēla

esf_2014_2020
esf_2014_2020

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001