Safe school - successful students

Stāķu pamatskola ir kļuvusi par partneri Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās sadarbības partnerību projektā “Safe school - successful students” (Droša skola- veiksmīgi skolēni). Projektā iesaistītas 7 skolas no 7 Eiropas Savienības valstīm. Projektu koordinē skola Vācijā, partneri – Turcija, Polija, Rumānija, Itālija, Portugāle un Latvija. Projekts ilgs 3 gadus.

Projekta mērķis ir risināt ļoti aktuālu mūsdienu problēmu skolās visā Eiropā- mazināt psiholoģisko, fizisko un kibervardarbību skolās. Projekta ietvaros pētīsim, kādas ir skolēnu savstarpējās attiecības, attiecības ģimenē, analizēsim bērnu pienākumus un tiesības, mācīsimies, kā saglabāt savas kultūras identitāti, mēģināsim uzlabot savstarpējo komunikāciju, attieksmi vienam pret otru.

Projekts paredz aktīvu darbošanos gan skolotājiem, gan skolēniem, gan viņu vecākiem, piedalīšanos dažādās nodarbībās un apmācībās gan skolā, gan ārpus tās. 2020.gada janvārī mūsu skola pie sevis uzņems projekta koordinatorus no visām partnerskolām.

Projekts “Safe school- successful students”, Nr. 2017-1-DE03-KA219-035485_5, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekta koordinatore Stāķu pamatskolā Ilze Putne

logo_bez_fona
logo_bez_fona

 

SAISTĪTIE RAKSTI:

DRAUDZĪBAS STĀSTS

MĀCĪBU/ MĀCĪŠANĀS/ MĀCĪŠANAS AKTIVITĀTES TURCIJĀ

SKOLAS DZIMŠANAS DIENU SVINAM KOPĀ

TĒVU DIENAS AKTIVITĀTES 2019

VECMĀMIŅU RĪTS

PROJEKTA LOGO IZVEIDE

IESAISTĀMIES STARPTAUTISKĀ PARTNERĪBAS PROJEKTĀ

MĀCĪBU/MĀCĪŠANĀS/MĀCĪŠANAS AKTUALITĀTES ITĀLIJĀ 

AIZVADĪTA PIRMĀ PROJEKTA SANĀKSME POLIJĀ

PPROJEKTA AKTIVITĀTES 2017. GADA NOVEMBRĪ - DECEMBRĪ

LOGO KONKURSA REZULTĀTI

SKOLĒNI MEKLĒ ATBILDI UZ JAUTĀJUMU "KAS IR MOBINGS?"

VALENTĪNDIENAS ŠOVS "DRAUDZĪBAS SERPENTĪNS"

PROJEKTA SANĀKSME TURCIJĀ 

TĒVU DIENAS AKTIVITĀTES 

SKRĒJIENS VASARĀ 

MĀCĪBU/MĀCĪŠANĀS/MĀCĪŠANAS AKTIVITATES PORTUGĀLĒ 

"TĒVU DIENAS" AKTIVITĀTES 

ERASMUS AKTIVITĀTES BRĪVĀ DABĀ 

DOMU RIČU RAČS 

MĀCĪBU/MĀCĪŠANĀS/MĀCĪŠANAS AKTIVITĀTES RUMĀNIJĀ