Vēsture

Skolas izaugsme

  • 1994. gada 1. septembris – skola uzsāka savu darbību kā sākumskola.
  • 1995./1996. mācību gads – pamatskolas izveidošanās. Darbību uzsāka bijušā pagraba telpās ierīkotā ēdamzāle.
  • 1996.gada 1.septembris – skolas karoga iesvētīšana. Divas klases mācības uzsāka arī otrajā skolas ēkā.
  • 1999.gada 1.septembris – skolas piebūvē atklāts mājturības kabinets meitenēm.
  • 2000. g. – sāk darboties datorklase un novadpētniecības istaba.
  • 2002.g. – atjauno siltumpadevi sporta hallē.
  • 2003./2004. m. g. – atklāts mājturības kabinets zēniem, patstāvīgs Interneta pieslēgums datorklasē. Nomainīts jumta segums pirmajai ēkai.
  • 2005. g. – Stāķu pamatskolas apsolventu 1. salidojums
  • 2005./2006. – skolas iekšējā pagalma labiekārtošana, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana.
  • 2006. g. – II ēkas siltināšana, sporta halles renovācija
  • 2008. g. – skolas iekšpagalma norobežošana. Sporta nama atjaunotās sporta zāles atklāšanas svētki.
  • 2010. gada 1. septembris – kultūras, sporta un atpūtas centra atvēršana Stāķu pamatskolas sporta nama 3. stāvā.
  • 2010. gada 17. novembris – Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas atklāšana skolas bēniņos.
  • 2012./2013.m.g. – Gulbenes mūzikas skolas klavieru klases atvēršana.
  •  

   2015./2016.m.g. – Gulbenes Mākslas skolas klases atvēršana Stāķos.
  • 2016./2017. m.g. – uzsākta iesaistīšanās LOK projektā „Sporto visa klase”.
  • 2017. – skolas aktu zāles atjaunošana, veco garderobju demontāža, Veselību veicinošas skolas statusa iegūšana.
  • 2018./2019.m.g. - parka klases un otras datorklases atvēršana 
  • 2022. g. - ventilācijas sistēmas izbūve skolas 1. un 2. ēkā.
  • 2023. g. – vertikālā garšaugu un ārstniecības augu dārza izveide

Stakuskola ekasfoto