Veselību veicinoša skola

Ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa ŠEIT

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību. 
Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā iesaistīties var ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu (turpmāk – skola) un kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas satrādāt pie Veselību veicinošām skolām noteikto kritēriju izpildes.

 Veselību veicinoša skola koncentrējas uz:

*rūpēm par sevi un apkārtējiem;

*veselīgu lēmumu pieņemšanu un kontroles uzņemšanos pār saviem dzīves apstākļiem;

*tādu apstākļu radīšanu, kas uzlabo veselību (caur skolas politiku, pakalpojumiem, fiziskiem un sociāliem apstākļiem);

*smēķēšanas, narkotisko vielu, alkohola lietošanas izplatības samazināšanu, HIV, AIDS, STI izplatības samazināšanu,

*mazkustīga dzīvesveida samazināšanu, vardarbības un traumu novēršanu, veselīga uztura lietošanas veicināšanu;

*ar veselību saistītas uzvedības ietekmēšanu - mainot zināšanas, radot pārliecību, prasmes un veidojot attieksmi, vērtības un atbalstu.

Pārskata periodā īstenotās aktivitātes Stāķu pamatskolā

Dalības kritērijs

Pārskata periodā īstenotās aktivitātes

 

Īss īstenoto aktivitāšu uzskaitījums

prioritāte Nr.1

Fizisko aktivitāšu organizēšana visai ģimenei brīvdienās

 

Pārgājieni ar tūrisma tehnikas elementiem
 • Rudens, pavasara  pārgājieni visām klasēm;
 • Fizisko aktivitāšu takas Stāķi – Stradi – Sūniņas – Stāķi apzināšana ziemas apstākļos (pārgājiens 6. klase);
 • Fizisko aktivitāšu takas ierīkošana (6. klase, vecāki);
 • Lāpu gājiens  Stāķi – Sūniņas Stradu pagasta iedzīvotājiem.
Velobraucieni
 • Velobrauciens Stāķi – Stradi – Sūniņas – Stāķi veselības nedēļas ietvaros;
 • Velobrauciens lieliem, maziem baltā galdauta svētkos.
Netradicionālas sporta spēles
 • Tēvu dienas sporta stacijas;
 • Lieldienu stafetes;
 • Projekts “Skrējiens vasarā” ar fotoorientēšanās elementiem;
 • “Gaiļu cīņas” Mārtiņdienā projekta “Sporto visa klase” ietvaros;
 • Aktivitātes jaunizveidotajā baskāju takā Stāķu parkā.

prioritāte Nr.2

Veselīgs uzturs

 

Radošās darbnīcas “ES varu”
 • Veselības cepumu cepšana vecmāmiņu rītam;
 • Dārzeņu salātu gatavošanas maratons sākumskolas klasēs;
 • Laboratorija “Dārzeņu picca” starpnovadu sadraudzības pasākumā 8. klasei;
 • Fiziskās aktivitātes nometnē “Saules spēles”.
“Ko es apēdu”
 • Praktikumi – iepazīstam cittautu veselīgas ēšanas paradumus (turku čehu virtuve);
 • Seminārnodarbības skolēniem mācību priekšmeta sociālās zinības ietvaros - “Veselīgs uzturs”.
“Zaļā kafejnīca”
 • Miķeļdienas dārzeņu un gardumu tirdziņš ar kafejnīcu;

prioritāte Nr.3

Sadarbība ar citām skolām

Kopīgu pasākumu organizēšana
 • Starpnovadu  skolu turnīri volejbolā, florbolā, futbolā;
 • Projekts “Kuš! Zāle aug!”;
 • ZZČ;
 • Velotūrisms ģimenēm balto galdautu svētku ietvaros;
 • Ģimeņu dienas sporta aktivitātes;
 • Projekta “Sporto visa klase” starp skolu, novadu pasākumi;
 • Aktivitātes “Iepazīstam dabas takas novadā”.
Pagasta iedzīvotāju iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs
 • Tēvu diena;
 • Ģimeņu diena;
 • Teritorijas labiekārtošanas talkas (Stāķu parka labiekārtošana, celiņa Sporta nams -  Stāķu parks izveide);
 • Gadskārtu tirdziņi ar fiziskajām aktivitātēm;
 • Sporta spēļu turnīri.
“Mani veselības kilometri”
 • 2 dienu projekts “Skrējiens vasarā” (1 – 8. klasei skaita savus veselības kilometrus Endomondo digitālajā aplikācijā).

Darba prioritātes nākamajam periodam Stāķu pamatskolā

Dalības kritērijs Aktivitātes

Iesaistīt jauniešus pasākumu ar fiziskajām aktivitātēm  organizēšanā skolā un pagastā.

 

 

Velobraucieni, futbola, volejbola, frorbola  turnīri, nūjošana.

Veselības nedēļas aktivitātes “Mani veselības kilometri.”

1x ceturksnī skolēni organizē sporta aktivitātes ģimenēm;

Vecāko klašu skolēni – tiesneši pagasta sporta spartakiādēs, spēlēs;

Nometne ar velotūrisma ievirzi “Iepazīsti novadu”.

Uzlabot skolas mikroklimatu, aktualizējot skolēnu savstarpējo attiecību vērtības.

Tematiskas klases audzināšanas stundas;

Erasmus+ programmas  projekta “Drošā vidē veselīgas attiecības” aktivitātes;

Semināri, diskusijas, sarunas ar centra “Bāze” jauniešiem;

Skolas absolventu iedvesmas stāsti;

Labo vēlējumu koka izveide;

Vērtību stūrītis katrā klasē;

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” aktivitātes;

Kustīgās draudzības pauzītes mācību stundās.

“Spēks pateikt NĒ!” informatīvo materiālu paka

Prezentācija 7.-9. klasēm atrodama ŠEIT.

Prezentācija 10.-12. klasēm atrodam ŠEIT.

Informatīvie bukleti meklējami ŠEIT.

Informatīvās filmas meklējamas ŠEIT.

Informatīvi materiāli plānojot veselību veicinošas aktivitātes savās skolās.

2 infografikas par dinamiskajām pauzītēm ŠEIT un ŠEIT

Vispasaules roku mazgāšanas diena un Pasaules Uztura diena

15.oktobris Vispasaules roku mazgāšanas diena

16. oktobris ir Pasaules Uztura diena

Informatīvie materiāli atrodami šeit: https://failiem.lv/u/6y6bu85f

 

SAISTĪTIE RAKSTI:

SKOLOTĀJUS, VECĀKUS UN PUSAUDŽUS AICINA APGŪT PIRMO PSIHOLOĢISKO PALĪDZĪBU

IEPAZĪSTINA AR BĒRNU ANTROPOMETRISKO PARAMETRU UN SKOLU VIDES PĒTĪJUMA REZULTĀTIEM

GATAVOŠANĀS LIELDIENĀM

METEŅI STRADU UN DAUKSTU PAGASTĀ

DABA UZLĀDĒ

SEMINĀRS "VESELĪGS UZTURS BĒRNIEM"

VELOPĀRGĀJIENS UZ KAĻŅA EZERU

STĀĶU PAMATSKOLAS FUTBOLA TURNĪRS

"TĒVU DIENA"

"SKRĒJIENS VASARĀ"

VELOTAKAS IERĪKOŠANA STRADU PAGASTĀ

ZIEMAS PĀRGĀJIENS

Koordinators:

Aina Rubene

26394580

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai