Projekts "Skola kā kopiena"
Skatuves runas konkurss
Erasmus projekta aktivitātes Stāķu pamatskolā
Iepazīstoties ar izglītības iespējām
Mācību mobilitāte Polijā
Mācību mobilitāte Spānijā
previous arrow
next arrow
Slider

Projekts PuMPuRS turpinās

PuMPuRS_konsultacijas
PuMPuRS_konsultacijas
Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 31.decembrim. Stāķu pamatskola turpinās iesaistīties šajā projektā un jau sniedz atbalstu skolēniem, kuriem iespējams mācību pārtraukšanas risks. Pie tam ar 2021./2022. mācību gada I semestri projekta ietvaros personalizēts atbalsts ir pieejams arī 1. – 4. klašu skolēniem, tātad visiem 1. – 9. klašu skolēniem.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai. Pārsvarā tas ir pedagogu un atbalsta personāla (pedagoga palīgs, sociālais pedagogs) konsultācijas/konsultatīvais atbalsts. IAP sagatavošanu un uzraudzību skolā veiks Renāte Kozāne, t.26527675.

Sīkāk par projektu  http://www.pumpurs.lv/

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"  projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ES regālijas
ES regālijas